Kennis nemen

“Het geschenk van kennis is het geluk voor hen die het uitpakken.”

“Onderwijs is een roeping”, is een veelgehoorde opmerking. Vaak wordt deze zin in één adem uitgesproken in relatie tot de beloning die verstrekt wordt voor het werken in het onderwijs. Echter de mensen die dagelijks in het onderwijs werken met en voor de kinderen, ervaren ook écht dat het kind “roept” om persoonlijke aandacht in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer we dan merken dat de gegeven aandacht ook brengt wat we hebben beoogd, ervaren we ook dát gegeven als een beloning.

Net als jij, weten wij dat alle inspanningen ertoe moeten leiden dat het onderwijs aan kinderen van uitstekende kwaliteit is. Voor Kennisveld is dit gegeven niet alleen de eindbestemming, maar zeker ook het vertrekpunt. Samen met jou willen we werken aan het kindbelang in het onderwijs met het doel om kinderen kennis te laten nemen van datgene wat bijdraagt aan hun levensgeluk.