Kennis maken

“In de kennismaking ontdekken we wie we zijn.”

De meerdere betekenissen van kennismaken komen bij Kennisveld volledig tot haar recht. In de kennismaking ontmoeten we elkaar, de school en Kennisveld, de wensen en problemen, de omstandigheden maar vooral ook de mensen die ertoe doen. Deze ontmoeting is de start van een samenwerkingsrelatie van waaruit de gewenste resultaten bereikt gaan worden. In dit gesprek ervaar je Jos als een ervaren en deskundige onderwijscollega die vanuit een natuurlijke betrokkenheid en brede veelzijdige ervaring meedenkt in de wensen van de school.

Kennis maken in de betekenis van kennis produceren laten we graag aan de wetenschap over. Wat we wél doen is de juiste kennis verzamelen die past bij de visie en de cultuur van de school. We leren de spelers in het veld om deze kennis op passende wijze in te zetten in het belang van onderwijs aan kinderen.