Kennis delen

“Handelen zonder kennis is onvoorzichtig, kennis zonder handelen is zonde.”

We werken vanuit de opvatting dat er slechts resultaat geboekt wordt indien de kennis wordt gedeeld op een wijze die past bij de visie, strategie en mogelijkheden van de organisatie. Kennisveld beschikt over een kleurrijk palet van disciplines op het terrein van begeleiding, advisering, training, intervisie en coachen.

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • Diversiteit en interactiviteit in de werkvormen
  • Haalbare doelen en resultaten
  • Toepasbaar in de praktijk van alledag
  • Meetbare effecten
  • Transparante planning en controle

 

Deze principes worden voorafgaand aan de opdrachtverstrekking overzichtelijk in beeld gebracht in een projectvoorstel voorzien van een tijdpad. Je bent en blijft als opdrachtgever regisseur van het proces en volgt de planning en controle. Via tussentijdse evaluaties laten we de mogelijkheid open om tussentijds, waar nodig, bij te stellen om tot een optimaal resultaat te komen.

Als expert in kennistechnologie maken we veelzijdig gebruik van de mogelijkheden van ICT voor een heldere maar ook efficiënte communicatie.